Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Erfgoed

In 2013 is € 1.015.015 aan erfgoed uitgegeven (begroot was € 850.000). Voor 2013 staat ondanks deze overschrijding wederom € 850.000 gereserveerd, omdat in 2013 enkele zeldzame zeer grote donaties zijn gedaan.Van de 102 aanvragen werden er 68 gehonoreerd, waaronder 18 tentoonstellingen, vijf verbouwingen, drie restauraties, één publicatie en een aantal educatieve projecten. De meeste aanvragen werden ingediend door historische verenigingen, musea en eigenaren van monumenten. Geheel in lijn met het beleid is er veel aandacht besteed aan erfgoed van migranten. Met name het erfgoed van Turkse, Hindostaanse en Surinaamse  migranten werd belicht in tentoonstellingen en bijeenkomsten.

200 Jaar Koninkrijk

De viering van 200 Jaar Koninkrijk beslaat twee jaren: 2013 en 2014. In die jaren wordt gevierd dat het Koninkrijk 200 jaar bestaat. In de jaren 1813-1815 is het fundament gelegd voor het land dat we in de 200 jaar daarna hebben opgebouwd: Nederland werd een autonoom Koninkrijk met de Oranje-dynastie, met een Grondwet, een Eerste en een Tweede Kamer en een positie op het internationale toneel. De gebeurtenissen uit die jaren zullen worden herdacht, en de verworvenheden van 200 jaar onafhankelijkheid en democratisch bestel gevierd. Want wat de Nederlanders  in 200 jaar samen hebben opgebouwd lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet. Er is een Nationaal Comité opgericht, dat een klein aantal activiteiten zelf organiseert, maar dat met name mensen en organisaties uitnodigt om zich aan te sluiten. Ook is er een Haags Comité opgericht, dat de Haagse initiatieven stimuleert en verder helpt. Immers: Den Haag was belangrijk bij het begin van het Koninkrijk, en in de jaren daarna. Zo landde Willem I op 30 november 1813 in Scheveningen en is Den Haag al twee eeuwen de regeringszetel.

Meta-evaluatie Tentoonstellingen en programma Scholing van Erfgoedvrijwilligers

In september 2013 werd de meta-evaluatie ‘ tentoonstellingen’  door het bestuur behandeld. Eén van de conclusies uit deze evaluatie was dat bezuinigingen op de subsidies vooral de kleine en middelgrote musea treffen, en dat de grote musea de bezuinigingen het beste kunnen opvangen. Een daaruit voortvloeiende aanbeveling was een programma aan te bieden aan de grote en middelgrote musea alsmede aan de overige erfgoedinstellingen binnen het werkgebied van het fonds. Met dit programma kunnen deze instellingen hun vrijwilligers scholen door middel van  workshops, trainingen en cursussen op maat.

Inmiddels is dit programma in samenwerking met het Erfgoedhuis Zuid-Holland uitgewerkt en aangeboden aan de musea. Het programma, met de naam ‘Dan Doen we het zelf!’, is met veel enthousiasme ontvangen en de eerste cursussen zijn al gegeven.

Terug naar Kunst & Cultuur

 

U bent hier