Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Community Arts

In 2013 is het in tegenstelling tot het jaar ervoor niet gelukt het gehele beschikbare budget te benutten. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen:

-       De belangstelling voor Community Arts is over zijn hoogtepunt heen, waardoor er minder grote projecten worden uitgevoerd;

-       In 2012 is fors geïnvesteerd in het meerjarenproject Wijken voor Kunst (€ 165.000).

Dat het begrip Community Arts over het hoogtepunt heen is zien we al wat langer. Een belangrijke reden is dat het in het algemeen dure projecten zijn, die in tijden van bezuinigingen makkelijk geschrapt kunnen worden. Het zijn dure projecten omdat er veel personeelskosten in doorberekend worden. In de defenitie die Fonds 1818 hanteert bij Community Arts is het een vereiste dat wijk-/buurtbewoners participeren onder leiding van een professionele kunstenaar. Aangezien het proces om te komen tot een eindproduct minstens even belangrijk is als het eindproduct zelf, betekent dit dat de personeelskosten bij Community Arts projecten aardig kunnen oplopen.

In 2013 heeft Fonds 1818 één groot Community Arts project ondersteund. De uitvoering van dit project zal in 2014 plaatsheben. Dario Fo gaat in Escamp het project ‘Temperament in Escamp’ uitvoeren i.s.m. lokale organisaties waaronder Theater Dakota. Het project bestaat uit een aantal deelactiviteiten gericht op verschillende doelgroepen die wonen in Escamp. De deelactiviteiten leiden toe naar de opera Carmen, die meerdere keren uitgevoerd zal worden. Bewoners zullen niet alleen op het toneel te bewonderen zijn, maar worden ook actief betrokken bij o.a. het maken van de kostuums.

In met name Delft en Leiden was, is en blijft Fonds 1818 betrokken bij programma’s om Kunst in de Wijken met bewoners actief te stimuleren middels de programma’s Kunst in de Wijken en Wijken voor Kunst.

Voor 2014 wordt het budget op hetzelfde niveau gehandhaafd als vorig jaar.

Terug naar Kunst & Cultuur

U bent hier