Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Beeldende Kunst

In 2013 is het budget voor Beeldende Kunst verhoogd naar € 300.000. In de donatiebegroting 2013 stond al vermeld dat het extra inspanning vereist om het budget ook daadwerkelijk te besteden. Dat is helaas niet gelukt. ‘Slechts’ twee derde van het budget is daadwerkelijk toegekend aan in totaal 33 projecten. Opvallend verschil met 2012 is het aantal aanvragen dat Fonds 1818 binnen dit domein heeft ontvangen: 47 t.o.v. 68 in 2012.

In het domein Beeldende Kunst is de scheidslijn tussen professionele kunsten en amateurkunsten niet altijd even duidelijk te maken. In hoeverre kan en wil Fonds 1818 de kosten van de betrokken (semi)professionals vergoeden? Hier valt geen eenduidig antwoord op te geven. Het is afhankelijk van o.a. bereik, doelgroep en impact. Met het nieuwe instrument ‘crowdfunding’ dat ons ter beschikking staat, is het bij twijfel mogelijk om een verdubbelingsbedrag van het te crowdfunden doelbedrag ter beschikking te stellen. Dit stimuleert het cultureel ondernemerschap van de aanvrager.

Begin 2013 is de meta-evaluatie kunstroutes in het bestuur besproken met daaraan gekoppeld de aangepaste beleidsnotitie. De belangrijkste aanpassing t.o.v. het gevoerde beleid m.b.t. kunstroutes is dat er weer een opening wordt geboden om beeldenroutes te steunen mits daar een educatief programma aan verbonden is en/of er startende lokale kunstenaars bij betrokken zijn.

Een bijzonder project is hier het vermelden waard. In 2014 is Fonds 1818 betrokken bij de ZomerExpo van Stichting ArtWorlds in het Gemeentemuseum te Den Haag. Kunstenaars, zowel amateur als professioneel, mogen maximaal drie kunstwerken aanmelden. Een deskundige jury bepaalt welke 250 kunstwerken tijdens de expositie anoniem tentoongesteld worden. Het publiek kan tijdens de tentoonstelling stemmen op zijn favoriete kunstwerk. De tentoonstelling wordt afgesloten met de uitreiking van de publieksprijs en twee museumprijzen. De verwachting is dat 2.000 kunstenaars werk aan zullen leveren.

Het budget voor beeldende kunst wordt gehandhaafd op € 300.000. 

Terug naar Kunst & Cultuur

U bent hier