Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Voortgezet onderwijs

In 2013 werden, evenals in 2012, 17 van de 25 projecten positief beoordeeld (68%). Het donatiebedrag lag ook ongeveer gelijk aan dat van 2012. Net als bij het primair onderwijs was hier wederom sprake van een onderbesteding. De diversiteit van de projecten bestond o.a. uit; debattoernooien in Den Haag en Leiden, inventaris voor een school/buurttheater, musicals en een werkweek voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. De volgende projecten vielen op:

De J.C. Pleysierschool uit Delft legt een school-/buurttuin aan waarin de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs (cluster 4) buurtbewoners kunnen ontvangen en ze milieu-educatieve activiteiten aangeboden krijgen. De vraag van de leerlingen stond aan de basis van dit project. De school, de buurt, ouders en leerlingen zijn betrokken bij het ontwerp, de inrichting en het onderhoud. Met de schooltuin wordt een onveilig deel van de wijk een stuk toegankelijker. De buurtbewoners kunnen er vrij gebruik van maken. Verwacht wordt dat dit een positief effect heeft op de overlast die de locatie tot op heden heeft veroorzaakt.

Op de Hofstad MAVO staat de ontwikkeling van talenten centraal. Door de talentlijn zijn leerlingen meer bewust van hun mogelijkheden. Dit leidt tot betere sectorgerichte keuzes (studierichting) en het kiezen van een beroep wordt makkelijker doordat deze beter aansluit bij de interesses en competenties van de leerlingen. De school gaat de Careergame 'Talentquest', een carrièrespel die in het echte leven wordt gespeeld, een integraal onderdeel laten vormen van het lesprogramma. De uitdagingen in het spel worden gevormd uit maatschappelijke vraagstukken (politiek, milieu, recht, etc.). De jongeren oefenen hun vaardigheden en bouwen met het spel een ‘maatschappelijke CV’ op.

Het Grotius College uit Delft biedt jongeren vanaf 14 jaar, die nog maar kort in Nederland wonen en weinig tot geen onderwijs hebben genoten in het land van herkomst, extra leertijd aan in de vrije tijd. De TaalPlusklas hoopt deze gemotiveerde maar soms nog haast analfabete jongeren sneller te kunnen laten doorstormen naar meer regulier onderwijs en/of vervolgopleidingen. Het gaat hier om een pilotproject dat zich richt op een kleine groep leerlingen waarvoor het reguliere onderwijsaanbod niet toereikend is. Het project is vergelijkbaar met de Kopklas waarbij kinderen met een taalachterstand, maar met voldoende potentie, door middel van extra inzet op taal de kans krijgen om op een hoger niveau in te stromen binnen het Voortgezet Onderwijs.

Tenslotte is de start van On Stage in Zoetermeer ook het vermelden waard. Het format waar Fonds 1818 vanaf de start financieel aan heeft bijgedragen, begint nu dus ook in andere steden binnen het werkgebied van Fonds 1818 voet aan de grond te krijgen.

Voor Voortgezet Onderwijs wordt in 2013 een bedrag van € 225.000,- opgenomen in de begroting.

Terug naar Educatie

U bent hier