Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Primair Onderwijs

In 2013 zijn 28 van de 36 projecten positief beoordeeld (78%). Dit betekent een lichte stijging t.o.v. 2012 (22 donaties n.a.v. 30 aanvragen). Het donatiebedrag is hoger uitgevallen dan het voorgaande jaar, maar wederom is er een onderbesteding binnen dit domein. Ondersteunde projecten lagen in een breed spectrum, o.a. mentoraatsprojecten, projecten ter bevordering van binding en contact met de buurt, inrichting van buurtschoolpleinen, utiliteiten voor het speciaal onderwijs, techniekeducatie projecten en vernieuwende onderwijs methodes.

Opvallend project was de opening van een schoolbibliotheek voor de buurt in de J.H. Snijdersschool in Rijswijk. Door bezuinigingen was er voor ouderen en kinderen geen bibliotheek meer in de buurt aanwezig. De J.H. Snijdersschool nam het voortouw in een samenwerking met de bibliotheek om toch een uitleenlocatie te behouden voor de buurtbewoners. De collectie beperkt zich nog voornamelijk tot kinderboeken en –media, maar in de toekomst kan de leenfunctie uitgebreid worden naar meerdere doelgroepen. Voor het uitlenen wordt o.a. een beroep gedaan op ouders en senioren uit de buurt. Met het extra leesmateriaal op school hoopt de school tevens de spreek- en taalvaardigheden van de leerlingen meetbaar te verbeteren.

Met het project ‘Designed by kids’ wil het Wetenschapsknooppunt van de TU Delft een nieuwe onderwijsmethode structureel gaan invoeren op basisscholen binnen ons werkgebied. De opdracht aan alle leerlingen van een groep luidt: ontwerp een nieuw educatief spel ( van marktonderzoek tot en met de productie) dat gebruikt kan worden op scholen. Het meest succesvolle idee wordt ook daadwerkelijk in productie genomen. Wat het project bijzonder maakt is dat het project kinderen uitdaagt om de grenzen van hun mogelijkheden te verkennen. De aanwezige potentie van leerlingen wordt daarbij maximaal aangeboord. Scholen die deel hebben genomen aan de pilot zijn zeer positief. Het project richt zich op competenties die in de 21e eeuw van belang zijn: samenwerken, analytisch denken, ondernemerschap, kritisch denken, presenteren en communiceren. Een succesvolle en aantrekkelijke vorm van kinderparticipatie binnen het onderwijs.

Voor het Primair Onderwijs wordt wederom een bedrag van € 225.000,- opgenomen in de begroting.

Terug naar Educatie

U bent hier