Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Cultuureducatie

Voor cultuur educatieve projecten werd in 2013 een bedrag van € 300.000 gereserveerd. Uiteindelijk bleek hierbij een overbesteding van €73.507,- met een totaal donatiebedrag van

€ 373.507,-. In 2012 werden 34 aanvragen behandeld, waarvan 25 positief werden beoordeeld. Opvallend was dat in 2013 44 aanvragen werden behandeld, waarvan 41 positief, een relatief hoge score in vergelijking met andere domeinen. Het is moeilijk een duidelijke oorzaak te vinden voor het hoge aantal positief besloten projecten. Bij het domein cultuureducatie is een diversiteit aan projecten terug te vinden, geadviseerd door verschillende projectadviseurs bij Fonds 1818. Het overgrote gedeelte van de projecten bestaat wel uit een samenwerking tussen culturele instelling en onderwijsinstelling, behandeld aan de hand van de beleidsnotitie cultuureducatie. Veel aanvragers zijn inmiddels redelijk goed op de hoogte van de voorwaarden die binnen het beleid op cultuur educatieve projecten worden gesteld, dit draagt uiteraard bij aan het aantal positieve besluiten. Daarnaast zijn binnen dit domein verschillende projecten terug te vinden, georganiseerd door culturele instellingen met een brede doelgroep, dus niet perse via het onderwijs.

De hoogste donaties gingen ook dit jaar weer naar cultuureducatieve programma’s binnen het onderwijs, projecten waar veelal langdurig wordt ingezet op bepaalde thema’s en wordt samengewerkt met diverse onderwijsinstellingen. Voorbeelden hiervan zijn de donatie van € 26.542,- aan het Cultuurmenu. De Gezamenlijke Projecten Haagse Musea organiseren voor de negende maal het Cultuurmenu: een programma voor het basisonderwijs aan de hand waarvan leerlingen, d.m.v. de collecties van de verschillende musea, kennismaken met diverse aspecten van het cultureel erfgoed. Ook in het komend schooljaar zullen naar verwachting 24.500 leerlingen deelnemen. Daarnaast is hier terug te vinden de donatie aan het Residentie Orkest van € 37.550,- voor het project ‘Ontdek het orkest’. Het Residentie Orkest en het Koorenhuis organiseren samen het project 'Ontdek het Orkest' waarbij Haagse basisschoolleerlingen een kwalitatief hoogwaardig muziekeducatietraject volgen.

Ook Musicon kon wederom rekenen op steun met een bijdrage van € 25.000 aan het project Your Stage. De kern van dit project bestaat uit een aantal festivals die gericht zijn op het stimuleren van de culturele interesse, participatie en toekomstoriëntatie van VMBO leerlingen en jongeren uit achterstandswijken. Aan deze festivals op scholen worden talentenontwikkelingstrajecten gekoppeld om jongeren bewust te maken van hun mogelijkheden in de cultuursector en specifiek van hun doorstroommogelijkheden naar MBO en HBO kunstonderwijs en de creatieve MBO en HBO opleidingen die daar raakvlakken mee hebben.

Tenslotte werden diverse kleinere culturele projecten vooral binnen het basisonderwijs gesteund. Bij de beoordeling hiervan, maar ook bij projecten binnen het voortgezet onderwijs, wordt meer en meer gelet op de samenwerking tussen culturele- en onderwijsinstelling en ook op de (financiële) bijdrage van de onderwijsinstelling aan een dergelijk project.

Er is , vooral in Den Haag, de afgelopen periode veel veranderd op het gebied van cultuureducatie. Er werd gemeentelijk fors bezuinigd op dit gebied waardoor o.a. het Koorenhuis in geheel andere vorm moest worden voortgezet. Daarnaast is er een expertise centrum (Cultuurschakel) gerealiseerd t.b.v. cultuureducatie. Al met al heeft het veld met veel onzekerheid te maken gehad en daarbij wordt ook regelmatig de kant van Fonds 1818 opgekeken wat betreft het vinden van alternatieve financieringsbronnen. In de aankomende periode zal Fonds 1818 derhalve een meta-evaluatie gaan uitvoeren op het gebied van cultuureducatie en aan de hand daarvan het beleid voor de toekomst bepalen.

Voor ‘Cultuureducatie’ wordt in 2014 wederom een bedrag van € 300.000 gereserveerd.

Terug naar Educatie

U bent hier