Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Aandachtsgebieden

Fonds 1818 kent vier aandachtsgebieden die weer zijn onderverdeeld in verschillende domeinen. Per aandachtsgebied wordt hier aangegeven wat de belangrijkste ontwikkelingen waren in 2013, waarop in 2014 de nadruk komt te liggen en hoe de budgetten over de verschillende domeinen zijn verdeeld.

De aandachtsgebieden zijn:

  • Zorg en Welzijn
  • Kunst en Cultuur
  • Natuur en Milieu 
  • Educatie

Voor jongeren onder de 24 jaar heeft Fonds 1818 speciale spelregels. Bij aanvragen via Fonds 1818<24 hoeven zij geen rechtspersoon te zijn. Wanneer een groep van minimaal drie jongeren een aanvraag indient voor een project dat past bij de doelstellingen van het fonds, kunnen zij een donatie ontvangen van maximaal € 3.000,-. 

U bent hier