Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Museumbus

De Haagse Museumbus was een aanbod van de Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea (SGPHM) in samenwerking met de deelnemende musea en erfgoedinstellingen en werd sinds 2010 financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van Fonds 1818 en de Gemeente Den Haag, Dienst OCW. Op 3 februari 2011 werd het programma na een pilot fase officieel gelanceerd in het Haags Gemeentemuseum.

De doelstelling van het project was museumbezoek door senioren die in zorginstellingen wonen te stimuleren en hen op deze wijze een leuke, leerzame activiteit buiten de eigen woonomgeving te bieden in de Haagse musea.

Hoewel vrijwel alle deelnemers en hun begeleiders heel positief waren over het project, bleef het aantal boekingen achter bij de verwachtingen. Daarom hebben de partijen geconstateerd dat er wel belangstelling is voor de Haagse musea vanuit de zorginstellingen, maar dat we op zoek zullen moeten gaan naar een andere vorm van aanbod.

Het is hierom, dat de Haagse Museumbus per 1 januari 2012 is stopgezet.

 

 

U bent hier