Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

MonumentenFonds 1818

Overal zijn sporen te zien van het verleden. De meest waardevolle sporen worden beschermd door het predicaat ‘monument’. Monumenten zijn belangrijk, zij zijn de boodschappers uit het verleden. Zij vertellen ons waar wij vandaan komen en geven betekenis aan ons beeld van wie wij tegenwoordig zijn. Monumenten zijn vaak mooi, kunnen een gevoel van trots oproepen en moeten op grond daarvan worden beschermd. Het restaureren en beheren van monumenten is kostbaar en helaas is daarvoor niet altijd voldoende geld beschikbaar.

De maatschappij verandert, gebouwen verliezen hun functie. Industriële complexen, kerken en historische panden komen leeg te staan. Zodra een gebouw leegstaat en niet meer wordt onderhouden, treedt het verval in. Fonds 1818 wil een helpende hand bieden om dit verval tegen te gaan en de monumenten een tweede leven te geven. Daarvoor is in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds en Nationaal Restauratiefonds het MonumentenFonds 1818 in het leven geroepen.

Vanuit het MonumentenFonds worden laagrentende leningen verstrekt ten behoeve van verbouwingen, renovatie en restauratie van gemeentelijke monumenten en monumentale kerken die (deels) een nieuwe bestemming krijgen.

Voor wie
Het MonumentenFonds 1818 is bestemd voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en voor de eigenaren van monumentale kerken. Het fonds richt zich op de gemeenten Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer, Zoeterwoude.

Financieringsmogelijkheden
Via het MonumentenFonds 1818 kunnen eigenaren van monumentale kerken en gemeentelijke monumenten een laagrentende lening van maximaal € 200.000,- afsluiten bij het MonumentenFonds 1818. Het financiële beheer hiervan wordt door het Restauratiefonds gevoerd, waarbij wordt aangesloten bij de procedures die het Restauratiefonds hanteert. Er wordt een minimum leenbedrag van € 10.000 gehanteerd en een maximaal leenbedrag van € 200.000,-.

Het MonumentenFonds 1818 is een revolverend fonds wat betekent dat de afbetaalde leningen weer terugvloeien in het fonds.

Her- of nevenbestemming
Alleen monumenten die (deels) een nieuwe bestemming krijgen komen in aanmerking voor een lening uit het MonumentenFonds 1818.

Criteria

  1. Het gebouw is een gemeentelijk monument. Bij kerkgebouwen mag het ook om rijksmonumenten gaan.
  2. Het monument krijgt een nieuwe of nevenbestemming.
  3. Het monument is, ten minste een deel van de tijd, openbaar toegankelijk.
  4. Aan de neven- of herbestemming ligt een plan ten grondslag. In dit plan is aandacht voor de duurzame aspecten van de restauratie.

Alle informatie en een aanvraagformulier is te vinden op www.fonds1818.nl/monumentenfonds

 

 

U bent hier