Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Groene Schoolpleinen

Fonds 1818 wil met het programma Groene Schoolpleinen zorgen dat er meer pleinen worden aangelegd waar kinderen in contact komen met de natuur en waar zij kunnen spelen met natuurlijke elementen. Diertjes zoeken, blaadjes plukken, met takken sjouwen of bloemen bewonderen. Een groen schoolplein geeft kinderen elke dag de kans op een natuurbeleving en biedt mogelijkheden voor natuureducatie. Een groen schoolplein brengt creativiteit, rust, ontdekking en beleving samen. Daarnaast draagt een groen schoolplein bij aan het behoud van soorten planten en dieren, de biodiversiteit, in de bebouwde omgeving. Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de natuur.

 
Fonds 1818 wil basisscholen aanmoedigen verschillende vormen van vergroening toe te passen op hun eigen plein en de mogelijkheden voor natuurbeleving en -educatie zo veel mogelijk te benutten. Het fonds heeft een donatieprogramma ontwikkeld waarbij de hoogte van de bijdrage is gekoppeld aan de kwalitatieve en kwantitatieve uitwerking van natuurbeleving en -educatie. 
 
 
Het programma Groene Schoolpleinen loopt sinds medio 2010. In dat jaar zijn alle scholen in de regio Leiden en Duin- en Bollenstreek aangeschreven en zijn twee inspiratiemiddagen georganiseerd. Scholen hadden tot 31 december 2010 de mogelijkheid zich aan te melden voor het programma door een globaal plan in te dienen. Om de plannen verder uit te kunnen werken ontvingen de meeste scholen een startdonatie van maximaal € 3.000,-. Tot 31 december 2011 hadden de scholen de tijd hun plannen te concretiseren en een volledige aanvraag in te dienen. Medio 2011 werden de scholen in Den Haag, Rijswijk, Voorburg-Leidschendam, Voorschoten en Wassenaar benaderd. Deze scholen konden zich tot 31 december 2011 aanmelden. De defintieve plannen van deze groep moeten eind 2012 binnen zijn. Medio 2012 worden de scholen in Zoetermeer, Delft en Midden Delfland benaderd.
 
Van de 159 scholen uit de regio Leiden en Duin- en Bollenstreek hebben ruim 40 aangegeven mee te willen doen. Deze hebben vrijwel allemaal ook het definitieve plan ingediend, hetgeen een mooie score van ruim een kwart van het totaal oplevert. In het jaar 2012 zullen veel van de pleinen worden opgeleverd. Uit de regio Den Haag en omliggende gemeenten hebben ruim 60 scholen aangegeven mee te willen doen.
 
Groene Schoolpleinen heeft een eigen website www.groeneschoolpleinen.nl en een community op Facebook.
 
 

U bent hier