Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

De Uitdaging

Vrijwel alle projecten die door Fonds 1818 worden gehonoreerd vloeien voort uit een aanvraag van een organisatie bij het fonds. Bij De Uitdaging is dat anders. Daar is Fonds 1818 initiatiefnemer. Het fonds selecteert een gebied waar problemen zijn, maar nog wel een goede sociale infrastructuur bestaat. In de vorm van een wijkvereniging, een welzijnsorganisatie, een sportclub etc. Deze organisaties worden aan tafel uitgenodigd en hen wordt gevraagd wat zij voor de wijk zouden willen realiseren als er een kwartmiljoen te besteden zou zijn. Dit project is in 2010 aangeboden aan Laak-Noord (Molenwijk) en in 2011 aan Leiden-Noord.

Laak-Noord (Molenwijk)

Voor de uitvoering van de plannen, de revitalisering van de Trekvlietkade en het gebied rondom de Laakmolen in Den Haag, is de stichting Molenwijk Laak opgericht met een klein bestuur van twee mensen om de formele zaken kort af te kunnen doen en met een kerngroep direct om het bestuur heen die meebeslist over alle zaken. Hierin is ook ons Fonds vertegenwoordigd. Wijkbewoonster Yvonne Douw is voorzitter van de stichting en wijkregisseur Jaap Westbroek projectleider. In december zijn de eerste plannen/tekeningen gepresenteerd van het gebied om de molen met de aan te leggen moestuin en de te bouwen accommodatie. Een praktijkschool uit de wijk krijgt hier samen met moedercentrum De Koffiepot een rol bij de te verzorgen horeca. In de planning verder nog steeds de aanleg van een steiger en met daarbij een kanoverhuur. Dit jaar komt er in de wijk, gekoppeld aan het project i.s.m. Haags Historisch Museum en Haagse Hogeschool, een tentoonstelling over de geschiedenis van de molen. Doel is hierbij extra aandacht voor het project te krijgen. De eerste week van mei 2012 moeten bij de molen de eerste resultaten van het project voor de directe omgeving zichtbaar worden. Aandachtspunt is dat de partners bij het project met stevige bezuinigingen te maken hebben, vooral moedercentrum De Koffiepot. De gemeente heeft toezegging gedaan (wethouder Kool) het project waar mogelijk te ondersteunen.

Leiden-Noord

Onder leiding van Martine Glaser (oud directeur woningbouwcorporatie Ons Doel in Leiden) is in het tweede kwartaal van 2011 de tweede Uitdaging, die in Leiden-Noord, van start gegaan. Vanaf het begin heeft Fonds 1818 erop aangedrongen dat alle wijkvoorzitters bij het uitwerken van het plan betrokken zouden worden. Dit om te zorgen voor een stevige buurtbetrokkenheid. Resultaat van alle gesprekken is het plan om een aantrekkelijke, multifunctionele ontmoetingsplek te creëren  in de Tuin van Noord. Je moet er een kop koffie of thee kunnen drinken, een broodje of een ijsje eten, maar je moet er (binnen) ook kunnen kaarten, praten, een (kinder)feestjes vieren, etc. Er is ruimte om sport- en spelmateriaal op te slaan, het wordt als extra uitvalsbasis gebruikt door allerlei (sociaal-culturele, activerende) organisaties en het is de thuisbasis van het buurtmuseum. Voor jong en oud zijn er (buiten) allerlei leuke, gezonde activiteiten. Zoveel mogelijk groepen die daar baat bij hebben (ouderen, jongeren, verstandelijk gehandicapten) worden ingezet bij de realisatie en bij het beheer. Om een vreedzame co-existentie, ook van verschillende groepen jongeren, te bevorderen zijn er de eerste jaren extra veel (avond)activiteiten met begeleiding en wordt een aantal jongeren opgeleid om problemen op te lossen en te voorkomen. Vanuit een paar centrale plekken in de wijk worden met simpele middelen routes aangegeven: feestelijke linten die de veelzijdigheid van de ontmoetingsplek verbeelden. Om het park schoon en netjes te houden wordt gezocht naar originele vormen van vuilverzameling.

Eind augustus 2011 diende de werkgroep haar globale plan in. Na groen licht van Fonds 1818 is in de tweede fase het plan geconcretiseerd waarbij er is gewerkt in verschillende werkgroepen en is afgestemd met de gemeente Leiden. Definitieve plan is in december 2011 klaargekomen en ligt nu klaar voor besluitvorming in bestuur Fonds 1818.

Nadat in 2012 de eerste resultaten van Leiden-Noord zichtbaar zullen zijn geworden, zal de mogelijkheid van een derde Uitdaging worden overwogen. 

U bent hier