Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Publicaties

 

Jaarbericht
In het Jaarbericht op de website geeft Fonds 1818 een financiële en inhoudelijke verantwoording voor het afgelopen boekjaar.
In Bij het Jaarbericht 2010 dat in mei 2011 verscheen, schetsen fotograaf Hugo Schuitemaker en journaliste Sep Schaffers een beeld van de aanleg van de Nutstuin. Deze tuin is in 2010-2011 aangelegd op het terrein achter het kantoor van Fonds 1818 en Het Nutshuis. Met de Nutstuin geeft het fonds een nieuw stukje groen aan de stad.
Er is besloten geen papieren Bij het Jaarbericht 2011 uit te geven. Wel krijgen de grote lijnen van het jaarbericht een plek in het juli nummer van het Fonds 1818 Magazine.

Fonds 1818 Magazine
Fonds 1818 Magazine verschijnt vier maal per jaar. Het magazine geeft beeld van het brede scala aan projecten dat het fonds steunt. De adviseurs van Fonds 1818 proberen in het thema-artikel inzicht te geven in bepaalde beleidslijnen die het fonds volgt. Een abonnement op Fonds 1818 Magazine is gratis.

In 2011 kwamen de volgende thema’s aan de orde

  • #1 Sport en bewegen
  • #2 Mission Related Investments
  • #3 Noodfondsen
  • #4 De Uitdaging

Corporate brochure
In deze brochure wordt kort uitleg geven over de mogelijkheden die Fonds 1818 biedt. De brochure wordt aangeboden bij de diverse bijeenkomsten waar het fonds aanwezig is en openbare instellingen in de regio krijgen regelmatig een stapeltje toegestuurd voor in de folderrekken. In 2012 wordt de brochure herzien.

Folder MonumentenFonds 1818
Ter promotie van het MonumentenFonds 1818 is een eenvoudige brochure ontwikkeld. Deze is naar alle potentiële klanten en stakeholders in de regio gestuurd. De folder wordt vooral verspreid via de partnerorganisaties het Nationaal Restauratiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Folder Groene Schoolpleinen
Om basisscholen in de regio enthousiast te maken voor het programma Groene schoolpleinen krijgen zij in de eerste mailing een folder toegestuurd. 

Boekje Bezuinigingen? Hoe nu verder...
Op basis van de workshops van Blauwe Noordzee in de serie kennisbijeenkomsten Bezuinigingen? Hoe nu verder... is een boekje samengesteld. Deze publicatie is digitaal beschikbaar en in een kleine oplage gedrukt.

Handleiding Fondsenwerving Doe het zelf
In samenwerking met diverse Haagse Fondsen is de handleiding fondsenwerving uitgegeven. De handleiding is een initiatief van Samenwonen Samenleven uit Amsterdam. Fonds 1818 verspreidt de Haagse editie zowel in druk als digitaal.

 

 

U bent hier