Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Digitaal

 

Aanvraag
Sinds de start van 2009 is het mogelijk een aanvraag bij Fonds 1818 in te dienen via een digitaal aanvraagformulier op de website www.fonds1818.nl. In 2011 werden 781(43 %) aanvragen via de website ingediend.  In 2010 waren dat er 697 (37 %) en in 2009 559 (32 %). Voordeel voor Fonds 1818 is dat het formulier direct in het administratiesysteem te plaatsen is en gegevens gemakkelijk zijn over te nemen. Het is niet meer nodig de aanvraag te printen. De aanvragen voor Groene Schoolpleinen kwamen binnen via de website www.groeneschoolpleinen.nl. Voor dit programma lopen de aanvragen voor 100 % via het speciale digitale formulier.

Voordeel voor de aanvrager is dat hij precies weet wat het fonds wil weten. Bovendien kan hij het formulier op de site bewaren en is het voor andere betrokkenen met een password makkelijk toegankelijk.

In de beginperiode hadden aanvragers regelmatig problemen door het niet of onjuist opslaan van het formulier. Deze calamiteiten kwamen in 2011 nauwelijks meer voor. Meest voorkomende probleem was het niet kunnen inloggen. Vaak had dit te maken met een onjuist wachtwoord of gebruikersnaam. Omdat bij organisaties de persoon die aanvraagt nogal eens wisselt blijken gebruikersnamen niet altijd goed ingevuld te worden. Via de afdeling Voorlichting en Communicatie is de gebruikersnaam meestal te achterhalen waarna een nieuw wachtwoord aangevraagd kan worden. Ander probleem is dat het toegestuurde wachtwoord soms in een spamfilter blijft hangen.

Nadeel voor Fonds 1818 is dat aanvragers op een digitaal formulier blijkbaar geneigd zijn zeer summier informatie te geven. Het fonds roept de aanvrager dan ook steeds duidelijker op om vooral uitgebreid te antwoorden.

In tegenstelling tot eerdere plannen is afgezien van het ombouwen van het formulier tot een account waarbij de aanvrager de bedrijfsinformatie slechts eenmalig hoeft in te vullen. Hier bleken in de praktijk zowel voor het fonds als voor de aanvrager meer nadelen dan voordelen aan te kleven

www.fonds1818.nl
De website www.fonds1818.nl geeft actuele informatie over het fonds en alle projecten die door het fonds zijn gesteund. Daarnaast is informatie te vinden over de criteria die het fonds hanteert, de aandachtsgebieden en de manier van aanvragen. Via de site kunnen mensen die voor het eerst een aanvraag bij Fonds 1818 willen indienen een afspraak maken voor het spreekuur.

Belangrijk onderdeel is het digitale aanvraagformulier. Via dit formulier kan een aanvrager een donatieverzoek opstellen, bewaren, wijzigen en indienen. Het is niet verplicht gebruik te maken van het formulier.
Op de website zijn ook alle andere formulieren die Fonds 1818 gebruikt te downloaden zoals de doorgangsbevestiging en het evaluatieformulier.
Tenslotte is op de website informatie te vinden over de publicaties van het fonds, de cursussenandere fondsen en de contactgegevens (inclusief een contactformulier).

In 2012 wordt de website heringericht en aangepast aan de moderne eisen die het internet stelt.

www.fonds1818-24.nl
Speciaal voor jongereninitiatieven heeft Fonds 1818 de website www.fonds1818-24.nl. Deze is speciaal gericht op jongeren <24. De site geeft informatie over de mogelijkheden die het fonds biedt, een intake formulier en voorbeelden van projecten. De site wordt in 2012 aangepast zodat deze ook op smartphones en tablets te gebruiken is.

www.groeneschoolpleinen.nl
Deze site is onderdeel van het programma Groene Schoolpleinen van Fonds 1818. Op de site wordt veel informatie gegeven over de stappen die een basisschool moet doorlopen om een groen plein aan te leggen. Daarnaast bevat de site het aanmeldingsformulier. De website is gekoppeld aan de Facebook pagina van het programma. 

www.leidsefondsen.nl
Fonds 1818 beheert de website van de gezamenlijke Leidse Fondsen.

 

 

U bent hier