Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

2012

Deskundigheidsbevordering
Het aantal workshops en cursussen zal worden uitgebreid. Hiervoor is van belang dat steeds wordt gekeken naar de behoefte van de (potentiële) klanten van Fonds 1818. Het merendeel van de trainingen wordt gegeven door externen.

Uitbreiding spreekuren 
Het aantal spreekuren wordt opgevoerd. Indien mogelijk volgt het spreekuur op een workshop fondsenwerving. In 2012 wordt beter geregistreerd of deelnemers aan de spreekuren uiteindelijk ook een aanvraag indienen.

IJking
In januari 2012 is een startgemaakt met een procedure om het beleid van Fonds 1818 te ijken. Er komt een kwalitatief onderzoek en een kwantitatief onderzoek naar dienstverlening en de (gewenste) functie van Fonds 1818 binnen de maatschappij.

Gemeenschapsfondsen 
In 2011 zijn eerste voorzichtige stappen gezet om de mogelijkheden te verkennen voor de opzet van gemeenschapsfondsen binnen de regio van Fonds 1818. Dit is gebleven bij een aftastende oriëntatie. In 2012 zal Fonds 1818 hier een duidelijke positie in moeten gaanbepalen. De afdeling Voorlichting en Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol op het gebied van PR en fondsenwerving.

Aanpassing websites
De websites van Fonds 1818 en Fonds 1818<24 worden in 2012 volledig gerestyled met behoud van de huidige uitstraling. Het is vooral een aanpassen aan de eisen van deze tijd.

AED’s voor sportclubs
In samenwerking met de Hartstichting en Sportservice Zuid-Holland wordt in 2012 een programma gestart waarbij alle sportclubs met een eigen accommodatie binnen de regio een AED krijgen aangeboden. De clubs betalen een beperkte eigen bijdrage. De overige kosten zijn voor rekening van Fonds 1818. Via de Hartstichting krijgen zij een cursus reanimatie. De afdeling Voorlichting en Communicatie verzorgt alle PR rondom dit programma.
www.fonds1818.nl/aed
Folder AED voor sportclubs

Leidse Fondsendag
De Leidse Fondsen (waaronder Fonds 1818) willen in september 2012 samen een Leidse Fondsendag houden. De coördinatie hiervan is neergelegd bij de afdeling Voorlichting en Communicatie van Fonds 1818.

Groene Schoolpleinen
Het programma Groene Schoolpleinen loopt al in Leiden, de Duin- en Bollenstreek en Den Haag en omgeving. Medio 2012 start het programma in de regio Zoetermeer en Delft. De afdeling Voorlichting en Communicatie verzorgt hiervoor alle communicatie. De afdeling is nauw betrokken bij de Kennisdag Groene Schoolpleinen in april 2012 en de twee Inspiratiebijeenkomsten in Delft en Zoetermeer in de tweede helft van 2012.

Lenteprijs en Herfstpremie
Zowel de Lenteprijs met AD Haagsche Courant als de Herfstpremie met het Leidsch Dagblad worden in 2012 weer uitgereikt.

Magazine
Ook in 2012 komen er vier edities uit van het Fonds 1818 Magazine. Het Magazine zal ook aan bod komen in het ijkingsonderzoek. Op basis van deze uitkomsten wordt mogelijk gekeken naar de manier waarop het Magazine in de toekomst zal blijven bestaan.

Uitbreiding op sociale media
Fonds 1818 is nu actief op Facebook, Twitter en LinkedIn. Fonds 1818<24 is ook te vinden op Hyves. In 2012 zal onderzocht worden hoe de sociale media verder te integreren in de communicatie van Fonds 1818.

voordekunst
Om nieuwe manieren van financiering in de culturele sector te stimuleren sluit Fonds 1818 zich aan bij www.voordekunst.nl. Vanaf medio 2012 is het fonds partner van dit initiatief voor crowdfunding. Op een speciale Haaglanden-pagina kunnen projecten uit de regio van Fonds 1818 zich profileren. Bij projecten die passen bij de missie van het fonds wordt de opbrengst van de crowdfunding door Fonds 1818 verdubbeld tot een maximum bedrag.
Onderzocht wordt of dit concept ook toepasbaar is in andere sectoren.
www.voordekunst.nl

 

 

U bent hier