Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Natuur en Milieu

Het budget voor 2012 voor Natuur & Milieu is vastgesteld op € 1.600.000, dit is € 150.000 meer dan in 2011. Dit budget is opgebouwd uit vier componenten: € 450.000 voor Natuur, € 350.000 voor Milieu, € 250.000 voor Duurzaamheid Beneficianten Fonds 1818 en € 550.000 voor Groene Schoolpleinen.

 

Foto: Jubileum Imkersvereniging Leiden

Het aandachtsgebied Natuur & Milieu is nog steeds groeiend, zowel in budget als in aantal gehonoreerde aanvragen. Zo bedroeg het donatiebedrag in 2006 € 405.806, verdeeld over 33 projecten, in 2011 was dat een donatiebedrag van € 1.368.362, verdeeld over 141 projecten.

Het aantal natuurprojecten is, evenals in voorgaande jaren, een stuk groter dan het aantal milieuprojecten: (49 tegen 24). Wat donatiebedrag betreft lagen beide onderdelen niet ver uit elkaar.

Het grotere aantal natuurprojecten is te verklaren uit het feit dat burgerinitiatieven zich meer op natuur richten dan op milieu. De milieu- en duurzaamheidprojecten worden toch vanwege hun ingewikkelder aard eerder opgezet door professionele instellingen, terwijl iedere buurtorganisatie, school, welzijnsclub makkelijk een natuurproject kan realiseren.

Klikt op een domein voor meer informatie.

 

Domeinen

Begroot 2011

Gerealiseerd 2011

Begroot 2012

Natuur

€   400.000

€   401.350,00

€   450.000

Milieu

€   400.000

€   383.703,28

€   350.000

Groene Schoolpleinen

€   500.000

€   386.689,00

€   550.000

Duurzaamheid Beneficianten

€   150.000

€   196.620,00

€   250.000

Totaal

€ 1.450.000

€ 1.368.362,28

€ 1.600.000

 

U bent hier