Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Fonds 1818<24

In totaal zijn afgelopen jaar 70 aanvragen bij Fonds 1818<24 binnengekomen, 12 minder dan in 2010. Van de 70 aanvragen zijn er 43 positief beoordeeld. In totaal is een bedrag gedoneerd van € 56.451,77. Dit is beduidend minder dan in 2010 met een donatiebedrag van € 81.902.

Foto: Papa Pia - Den Haag

Het afgelopen jaar is Fonds 1818<24 kritischer naar de aanvragers gaan kijken en zijn de criteria aangescherpt. Tegenwoordig moeten, zonder uitzondering, alle drie de initiatiefnemers op intakegesprek komen en wil het fonds ook van alle drie de aanvragers een kopie ID ontvangen. De reden voor deze aanscherping is dat in 2011 geconcludeerd is dat niet alle projecten even zorgvuldig worden afgerond en is ontdekt dat er in één geval zelfs sprake was van fraude. In dit geval is aangifte gedaan en heeft het fonds bewust de pers opgezocht om een boodschap af te geven.

De samenwerking met andere jongerenfondsen heeft geleid tot een tweede Inspiratiebazaar. Zo’n 70 jongeren en begeleiders bezochten op 31 oktober jl. de Inspiratiebazaar in het stadhuis in Den Haag. Tijdens deze avond waren er een divers aantal workshops, speed daten en een goed bezochte pitch voor jonge initiatiefnemers. De samenwerking tussen deze jongerenfondsen wordt als zeer positief ervaren. In 2012 willen de jongerenfondsen gezamenlijk een evaluatie laten uitvoeren naar het effect van hun donaties. Ook zal een aantal netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd om de ontwikkelingen rondom jongerenparticipatie en de ondersteuning daarvan (professioneel alsmede vrijwillig) in het vizier te houden. Dit in een tijd waarbij bezuinigingen en de overgang naar de zgn. ‘civil society’ centraal staan.

Eén van de belangrijkste uitdagingen blijft het uitlokken van kwalitatief goede initiatieven binnen Fonds 1818<24. De ambitie is om dit jaar een donatiebudget van € 75.000 weg te zetten.

Fonds 1818<24 valt formeel onder het aandachtsgebied Educatie. 

Verder informatie is te vinden op www.fonds1818-24.nl

 

 

U bent hier