Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Groene Schoolpleinen

In oktober 2010 is een formele start gemaakt met het programma Groene Schoolpleinen van Fonds 1818. In die maand zijn alle 160 scholen in Leiden en de Duin- en Bollenstreek benaderd om deel te nemen aan het programma. Doel is om basisscholen te stimuleren meer ‘natuurbelevingsgroen’ te brengen op hun schoolplein. Dat kan zijn in de vorm van een moestuin maar vooral ook in de aanleg van speel- en struingroen.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die op het schoolplein meer met groen in aanraking komen, minder agressief zijn, minder ruzie maken op het schoolplein en creatiever gaan spelen. Aanleiding voor het opzetten van het programma was het stijgende aantal aanvragen van basisscholen voor meer groen op het plein.

De website www.groeneschoolpleinen.nl is de lucht in gegaan. Deze website biedt docenten, ouders, omwonenden en kinderen ideeën, tips, filmpjes en quotes die zij kunnen gebruiken wanneer zij hun schoolplein willen gaan vergroenen. De site is overzichtelijk opgesteld en heeft een duidelijk stappenplan. Ook scholen buiten het werkgebied van het fonds kunnen deze site gebruiken als handleiding, zonder uiteraard gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid van een donatieverstrekking.

Aan het programma GSP is een tweetal initiatieven aangehaakt:

- In het kader van het jaar van de Biodiversiteit heeft bureau CREM in samenwerking met fonds 1818 er een landelijke subsidie verkregen om het programma nationale bekendheid te geven door middel van enerzijds een ‘game’ aan de website te koppelen en anderzijds aspecten van biodiversiteit toe te voegen aan deze site. Ook de filmpjes op de site zijn door deze subsidie gerealiseerd. Over de game zijn we nog niet dusdanig tevreden dat we die aan de website willen koppelen, de andere aspecten hebben zeker toegevoegde waarde. Op dit moment probeert bureau CREM een aantal landelijke fondsen te interesseren om het programma GSP over te nemen.

- Het Programmabureau NME van Agentschap NL (het vroegere SenterNovem) heeft via Fonds 1818 de Gemeente Leiden een subsidie verstrekt van ruim € 180.000 om op vijf scholen uit Leiden een vernieuwd natuur- en milieueducatie (NME) pakket te ontwikkelen, speciaal toegespitst op groene schoolpleinen. In 2010 is begonnen aan het ontwikkelen van het pakket door de NME-dienst van de gemeente Leiden in samenwerking met Elementree. Begin volgend schooljaar (september 2011) zal dit naar verwachting klaar zijn. Na die pilot op deze vijf scholen zal het pakket door iedere school in ons werkgebied maar ook verder in het land gratis gebruikt kunnen worden.

In oktober en november 2010 zijn twee inspiratiebijeenkomsten gehouden voor scholen in Leiden en de Duin- en Bollenstreek. Tot 31 december hadden de scholen de tijd om een globaal plan in te dienen. Op basis van dat plan konden de scholen aanspraak maken op een startdonatie van maximaal € 3.000,-. Veertig scholen dienden een plan in. Tot eind 2011 hebben zij de tijd een definitief plan in te dienen op basis waarvan een donatie van maximaal € 25.000,- wordt verstrekt.

U bent hier