Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

De Uitdaging

In 2010 is Fonds 1818 met het project De Uitdaging gestart met als eerste wijk Laak Noord in Den Haag. Met dit project wil het fonds grotere projecten op wijkniveau steunen waarbij verschillende organisaties met elkaar samenwerken. Fonds 1818 kiest hierbij zelf wijken in haar werkgebied waarvan zij vindt dat hier wat kan en moet gebeuren op het gebied van sociale samenhang om extra in te investeren.

In Laak Noord kwamen door het fonds uitgenodigde instellingen/personen onder begeleiding van de door ons gevraagde projectbegeleider Anke van Kampen een aantal keren bij elkaar om tot een goed plan te komen. Het resultaat was uiteindelijk het project ‘Laak Noord: een molen van talenten’. Het plan dat ontwikkeld werd moest van de deelnemers aan de volgende kenmerken voldoen: het moet talenten ontwikkelen en benutten, samenhang creëren binnen de wijk, gebaseerd zijn op samenwerking tussen bewoners en professionele organisaties en de leefbaarheid en de zichtbaarheid van deze wijk voor de rest van de stad vergroten. Centraal staat het aantrekkelijk maken van de Trekvlietkade inclusief de molen, voor wijkbewoners en andere Hagenaars als plek om te recreëren, als ingreep in de openbare ruimte en met elementen van buurteconomie.

Het definitieve plan werd zowel binnen de wijk als binnen het fonds positief en als kansrijk ontvangen. Het plan, waarvoor uiteindelijk een bedrag van € 250.000,- beschikbaar was, werd aan het bestuur van het Fonds voorgelegd ter fiattering. De gemeente Den Haag heeft toegezegd waar mogelijk en noodzakelijk het project in te passen binnen bestaande planvorming in dit gebied.

In 2011 wordt tijdelijk een eigen rechtspersoon gerealiseerd om het project in de verdere uitvoering mogelijk te maken. In 2011 wordt vanuit het Fonds de 2e Uitdaging gestart in de wijk Leiden Noord.

U bent hier