Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Personeel

Eind december 2010 werkten bij Fonds 1818 en Het Nutshuis 24 mensen in loondienst. Opmerkelijk is dat het gemiddeld aantal dienstjaren per medewerker in 2010 steeg van 7,1 naar 8,3.

Personeelsbestand

Op 31 december 2010 bedroeg het aantal medewerkers 24 (21,63 FTE); op 31 december 2009 was dit 25 (22,5 FTE’s). Van hen zijn er 16 vrouw en 8 man. De gemiddelde leeftijd ultimo 2010 was 49 jaar (ultimo 2009 was dit 48,2 jaar). Het gemiddeld aantal dienstjaren per medewerker bedroeg eind 2010 8,3 (2009: 7,1).

Personeelswisselingen

In 2010 traden geen nieuwe medewerkers in dienst. Wel werd het tijdelijke dienstverband met Yke van Wassem niet verlengd.

In Het Nutshuis werkten ter ondersteuning van de programmering twee uitzendkrachten. Ook in 2010 werd gebruik gemaakt van oproepkrachten als avond- en weekend-coördinator en technicus. Bert van Eck en Lisa van Bommel werkten als freelancers, technicus Thomas Koehler werd verloond via Stichting Raakvlak.

Stages

Fonds 1818 is een door de Ecabo erkend leer-werkbedrijf. In het kader hiervan liep in november en december 2010 Darlène Schoop (22) stage op het secretariaat en verrichtte archiefwerkzaamheden voor de projectadministratie. Darlène volgt de Beroepsonderwijs Leerweg bij ROC Mondriaan Den Haag.

Kimberley Jacobs liep tot eind feburari 2010 stage bij de afdeling Voorlichting en Communicatie als onderdeel van haar studie Communicatie aan de Haagse Hogeschool. Aansluitend verzorgde zij een vervanging wegens ziekte tot eind mei 2010.

Personeelsvertegenwoordiging

In 2010 hebben de directie en de OR vijfmaal vergaderd.

Ziekteverzuim en vertrouwenspersoon

Het totale ziekteverzuim bedroeg in 2010 9,31% versus 6,99% in 2009. Er waren in 2010 meerdere langdurig ziektegevallen en een medewerker die met zwangerschapsverlof was. Als deze niet worden meegerekend is het ziekteverzuimpercentage 1,3 (versus 3,7% in 2009). In 2010 is geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon.

Salaris, pensioen en levensloop

Er was in 2010 geen salarisverhoging als gevolg van de koppeling met de salarissen van de rijksoverheid.

U bent hier