Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Het Nutshuis

Namens Fonds 1818 waren in 2010 de bestuursleden mevrouw ir. S.J.F. van der Laag en de heer drs. R. Bhondoe ook lid van het bestuur van de Stichting Het Nutshuis. De eerste treedt als voorzitter op. Vanaf 2008 is ook de heer S.S. de Niet bestuurslid. Hij is afkomstig uit de kring van huurders van Het Nutshuis en niet tegelijkertijd lid van het bestuur van Fonds 1818. De Stichting Het Nutshuis is door Fonds 1818 opgericht om het gebouw aan de Riviervismarkt 5 te exploiteren. De juridische en economische eigendom van Het Nutshuis en de inventaris ervan berusten bij Fonds 1818. De jaarrekeningen van Fonds 1818 en Het Nutshuis worden geconsolideerd.

Ook in 2010 hebben Fonds 1818 en Het Nutshuis hun maatschappelijke functie ruimschoots kunnen waarmaken, mede dankzij een aanzienlijke stijging van het aantal aanvragen en het aantal bezoekers aan Het Nutshuis. Vele nieuwe initiatieven werden ontwikkeld. Een belangrijke ontwikkeling was de aanleg en inrichting van de Nutstuin, die in het voorjaar van 2011 zal worden geopend.

 

U bent hier