Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Directieverslag

  • Donatiebegroting

Door de crisis in 2008 zag Fonds 1818 zich genoodzaakt de donatiebegroting voor 2009 omlaag bij te stellen. Dit heeft geen gevolgen gehad voor de aanvragers. Er zijn geen tekorten op de begroting ontstaan. In 2010 is de donatiebegroting tussentijds verhoogd met € 1 mln tot € 10 mln, omdat het aantal aanvragen fors opliep.

De verdere specificatie van de begroting is min of meer hetzelfde. Alleen het project Groene Schoolpleinen is toegevoegd.

Lees meer

  • Beleggingsbeleid

In 1992 verkocht de Nutsspaarbank te 's-Gravenhage de bankactiviteiten aan de VSB-groep, die vervolgens is opgegaan in het Fortis-concern. De betaling vond plaats in aandelen. De dividendopbrengsten daarvan vormden de baten voor het VSB Fonds Den Haag en omstreken, vanaf 2001 omgedoopt in Fonds 1818. Eind 2004 is een aanzienlijk deel van de aandelen Fortis verkocht en is een breed gespreide portefeuille ingericht. Daarvoor is een eerste Asset Liability Management (ALM) studie opgesteld.

Lees meer

  • Beleid per aandachtsgebied

Fonds 1818 heeft het beleid in het afgelopen jaar op een aantal punten aangescherpt.

Lees meer

  • Toekomstvisie

Hieruit vloeit voort dat Fonds 1818 ook haar visie op de toekomst heeft aangepast aan het huidige beleid.

Lees meer

  • Investeringen vanwege de missie

In 2009 is door Fonds 1818 een aantal investeringen vanwege de missie gedaan. Dit zijn investeringen in potentieel winstgevende organisaties ten behoeve van projecten die in de lijn van de missie van Fonds 1818 liggen.
 

  • Duurzaamheid

Fonds 1818 wil zich inzetten voor een duurzame samenleving. Daarvoor is het aandachtgebied Natuur en Milieu al in 2004 toegevoegd aan de donatiebegroting. Ook de eigen huishouding is meer duurzaam gemaakt. In 2009 is voorzichtig begonnen ook aanvragers te helpen bij het verduurzamen van projecten, onder andere bij Museum Rijswijk. In 2010 werden op grond hiervan bijdragen verstrekt aan de Heem tuin in Lisse en het Theater aan het Spui in Den Haag.

Lees meer

  • Aantal aanvragen

Het afgelopen jaar werd gekenschetst door een sterke groei in het eerste halfjaar. Eind maart 2010 lag het aantal aanvragen ruim 20% boven het vergelijkbare aantal van een jaar eerder. In het tweede half jaar zwakte de stijging wat af. Uiteindelijk is het aantal aanvragen uitgekomen op 1739 een stijging van 8%. Hiervan werden 1210 (65%) met een donatie gehonoreerd.

Groepen aanvragen die in voorgaande jaren ieder apart geregistreerd werden, zijn vanaf 2009 onder één noemer geplaatst: Het Jeugdvakantieloket en het Cultuurfonds Leiden. Hierdoor daalde het aantal feitelijke aanvragen.

Lees meer

  • Nutshuis

Bij Fonds 1818 en Het Nutshuis werken 25 mensen in loondienst. Sinds de aanstelling van een programmeur voor Het Nutshuis is veel veranderd en krijgt Het Nutshuis steeds meer een vaste plek binnen het cultureel-maatschappelijke aanbod in Den Haag.

Lees meer

  • Criteria

U kunt alleen een aanvraag bij Fonds 1818 indienen wanneer uw project gericht is op de inwoners van onze regio en uw organisatie een stichting of vereniging is. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene criteria van Fonds 1818.
 

  • Fonds 1818<24

Alleen voor jongeren onder de 24 jaar wordt een uitzondering gemaakt. Zij kunnen een aanvraag indienen bij Fonds 1818<24.

 

U bent hier