Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Directie, bestuur en organisatie

In 2010 kende het bestuur van Fonds 1818 een aantal wisselingen. Per 1 januari trad mr. P.G.A. Noordanus toe tot het bestuur van Fonds 1818, in de vacature die door het vertrek van mevrouw drs. A.C. van Kampen was ontstaan. In de zomer werd de heer Noordanus benoemd tot burgemeester van Tilburg, waarna hij besloot zich terug te trekken als bestuurslid, zodra een opvolger was gevonden. Na een advertentie en een selectieronde werd de heer Jan Schinkelshoek bereid gevonden per 1 januari 2011 toe te treden tot het bestuur.

De bevindingen van het bestuur over 2010 zijn te vinden in het bestuursverslag.

Onder het personeel van Fonds 1818 waren geen wisselingen. 

In het directieverslag vindt u een overzicht van de activiteiten van het fonds in 2010.

Het Nutshuis is een onafhankelijke dochter van Fonds 1818. Bestuursleden van Fonds 1818 hebben zitting in het bestuur van Stichting Het Nutshuis. De jaarrekeningen van beide organisaties zijn samengevoegd in een geconsolideerde jaarrekening. Onder Het Nutshuis vindt u een overzicht van de activiteiten in 2011 van dit Centrum voor Lokale Kunst en Maatschappij.

 

Naast dit digitale jaarbericht is er ook de publicatie Bij het Jaarbericht: De Nutstuin.

In maart 2010 begon Fonds 1818 met een groot project: de aanleg van de Nutstuin. Het parkeerterrein achter de kantoren van Fonds 1818 en Het Nutshuis veranderde in een groene stadstuin die overdag vrij toegankelijk is. Fotograaf Hugo Schuitemaker volgde het proces op de voet. Journalist Sep Schaffers sprak met betrokkenen bij de bouw en met buurtbewoners over de tuin. De foto’s en teksten schetsen samen een compleet beeld van de totstandkoming van de Nutstuin.

 

 

U bent hier