Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Digitaal

Website

De website www.fonds1818.nl geeft actuele informatie over het fonds en alle projecten die door het fonds zijn gesteund. Daarnaast is informatie te vinden over de criteria die het fonds hanteert, de aandachtsgebieden en de manier van aanvragen. Via de site kunnen mensen die voor het eerst een aanvraag bij Fonds 1818 willen indienen een afspraak maken voor het spreekuur.

Belangrijk onderdeel is het digitale aanvraagformulier. Via dit formulier kan een aanvrager een donatieverzoek opstellen, bewaren, wijzigen en indienen. Het is niet verplicht gebruik te maken van het formulier.

Op de website zijn ook alle andere formulieren die Fonds 1818 gebruikt te downloaden zoals de doorgangsbevestiging en het evaluatieformulier.

Tenslotte is op de website informatie te vinden over de publicaties van het fonds, de cursussen, andere fondsen en de contactgegevens (inclusief een contactformulier).

Digitale aanvraag

Sinds de start van 2009 is het mogelijk een aanvraag bij Fonds 1818 in te dienen via een digitaal aanvraagformulier op de website. In 2010 werden 697 aanvragen via de website ingediend. In 2009 waren dat er 559. Voordeel voor Fonds 1818 is dat het formulier direct in het administratiesysteem te plaatsen is en gegevens gemakkelijk zijn over te nemen. Het is niet meer nodig de aanvraag te printen.

Voordeel voor de aanvrager is dat hij precies weet wat het fonds wil weten. Bovendien kan hij het formulier op de site bewaren en is het voor andere betrokkenen met een password makkelijk toegankelijk.

Nadeel voor de gebruiker is dat het systeem in het begin niet vlekkeloos werkte. Ook wil de aanvraag nog wel eens verdwijnen wanneer niet regelmatig tussentijds is opgeslagen.

Nadeel voor Fonds 1818 is dat aanvragers op een digitaal formulier blijkbaar geneigd zijn zeer summier informatie te geven. Het fonds roept de aanvrager dan ook steeds duidelijker op om vooral uitgebreid te antwoorden.

 

U bent hier