Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Meerjarenbeleid

Uit het beleggingsstatuut van Fonds 1818 vloeit het financiële kader van het meerjarenbeleid voort. Daarin is bepaald dat de begroting ten hoogste 3,8% van het kernvermogen mag beslaan. Het kernvermogen wordt jaarlijks voor inflatie gecorrigeerd en bedroeg eind 20010 € 370 mln, zodat het budget voor 2010 maximaal € 14,1 mln mag zijn. De vastgestelde begroting voor 2011 bedraagt in totaal € 12,7 mln en ligt daar dus ruim onder.

De volgende belangrijke ontwikkelingen zijn ingezet:

- Vanaf 2010 wordt een budget apart gezet om terreinen van basisscholen te vergroenen. Het project Groene Schoolpleinen is van start gegaan in de regio Leiden/Bollenstreek, en wordt in 2011 in Den Haag gestart.

- Duurzaamheid speelt een steeds centraler wordende rol:

• Geschikte projecten worden benaderd voor een ‘duurzame’ uitvoering, waarbij ook extra middelen ter beschikking kunnen worden gesteld.

• De kantoororganisatie, inclusief de Nutstuin, wordt duurzamer ingericht.

• Bij beleggingen wordt steeds gezocht naar een duurzame invulling van de vastgestelde beleggingsmix.

- Meer aandacht en budget voor projecten op het terrein van Arbeidstoeleiding.

- Waar mogelijk worden samenwerkingsverbanden met andere organisaties aangegaan.

- Het beleid om geen steun te verlenen aan kunst zonder maatschappelijke doorwerking wordt voortgezet.

- Ingezet wordt op gestage groei van het Fonds 1818<24.

- De investeringen vanwege de missie worden krachtig uitgebreid, waarbij het moeilijk blijkt om goed passende investeringen te vinden.

- De kantoorautomatisering wordt aangepast, zodat de informatiestroom niet meer in de vorm van papier door het kantoor loopt.

- In samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds is het MonumentenFonds 1818 gestart, dat zich vooral zal richten op gemeentelijke monumenten in het werkgebied.

- Vanaf 2010 wordt de Balkenende-norm voor het salaris toegepast bij instellingen die donaties van Fonds 1818 willen verkrijgen.

- Naast resultaatmeting per project zal impactmeting van reeksen samenhangende projecten steeds vaker worden gerealiseerd.

- Met behulp van een specifiek project, ‘De Uitdaging’, wordt aan samenwerkende organisaties in geselecteerde wijken de mogelijkheid geboden een project van grote omvang te realiseren. In 2010 is één project De Uitdaging van start gegaan, in 2011 wordt ook het tweede verwacht.

- In 2011 en volgende jaren zullen aanzienlijke bezuinigingen worden gerealiseerd op begrotingen van de gemeenten in het werkgebied. Fonds 1818 zal de bezuiningen in de welzijns- en culturele sector niet kunnen compenseren, maar zal wel steun geven aan organisaties die zich, liefst in samenwerking, willen bezinnen en instellen op de nieuwe budgettaire omstandigheden.

 

U bent hier