Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Zorg en Welzijn

In 2010 zijn in het aandachtsgebied Zorg en Welzijn 905 aanvragen behandeld waarvan er 574 zijn gehonoreerd. De gemiddelde bijdrage bedroeg € 7.700,45. Voor de verhoging halverwege 2010 was het donatiebudget gesteld op een bedrag van € 4 miljoen. Medio 2010 is het budget verhoogd tot € 4,4 miljoen.

De toevoeging in 2010 van het domein ‘Arbeidstoeleiding & Activering’ is een schot in de roos gebleken. Het thema is actueel en Fonds 1818 heeft dan ook in 2010 een aantal interessante projecten op dit terrein ondersteund.

Ook de vernieuwende projecten ‘Bedrijf & Samenleving’ en ’Kán Wel!’die in het vorige jaarverslag aan de orde kwamen, hebben zich in 2010 naar volle tevredenheid ontwikkeld. ‘Bedrijf & Samenleving’ heeft intussen zes zakelijke partners aan zich weten te binden. Deze partners dragen niet alleen financieel bij, zij stellen ook hun kennis en ‘handjes’ beschikbaar aan Delftse non-profitorganisaties. Via ‘Kán Wel!’ worden jongeren in de Delftse Buitenhof bereikt die zich actief inzetten voor de buurt. Mooi voorbeeld hiervan zijn drie meisjes van 12 jaar die een buurtwinkel hebben geopend met tweedehands goederen.

De domeinen en budgettaire wijzigingen ten opzichte van de begroting 2010 worden hieronder afzonderlijk besproken. Verder wordt aangegeven waarop het beleid van Zorg & Welzijn zich specifiek richt en welke grote(re) projecten in 2010 gesteund zijn.

Het beleid op het terrein van Zorg & Welzijn wordt in 2011 in grote lijnen voortgezet. Binnen de onderscheiden beleidsterreinen zijn enkele accenten verschoven of aangezet.

Het budget Maatschappelijke Opvang brengen we terug naar het niveau van 2009. Waar we vorig jaar het budget met € 300.000 hebben verminderd ten behoeve van Arbeidstoeleiding & Activering, constateren we in de praktijk dat we zo veel goede en nuttige aanvragen op dit terrein ontvangen dat een budget van € 300.000 ontoereikend is. En dit geldt zeker nu in een periode waar vooral de onderkant van de samenleving het niet gemakkelijk heeft. Het budget wordt met een bedrag van € 200.000,- verhoogd en een bedrag van € 50.000,- wordt toegevoegd aan het budget Arbeidstoeleiding & Activering.

De verruiming van deze budgetten heeft consequenties voor de budgetten van Sport en Zorg.

Begroting Zorg en Welzijn 2010-2011

Maatschappelijke opvang
2010: € 300.000,-
2011: € 500.000,-
Lees meer >

Arbeidstoeleiding & Activering
2010: € 200.000,-
2011: € 250.000,-
Lees meer >

Vrijwilligerswerk
2010: € 300.000,-
2011: € 300.000,-
Lees meer >

Buurtwerk
2010: € 700.000,-
2011: € 700.000,-
Lees meer >

Welzijnswerk
2010: € 1.250.000,-
2011: € 1.250.000,-
Lees meer >

Sport
2010: € 550.000,-
2011: € 400.000,-
Lees meer >

Zorginstellingen
2010: € 700.000,-
2011: € 600.000,-
Lees meer >

U bent hier