Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Natuur en Milieu

Het traject Natuur en Milieu is nog steeds groeiend, zowel in budget als in aantal gehonoreerde aanvragen. Zo bedroeg het donatiebedrag in 2006 € 405.806, verdeeld over 33 projecten, in 2010 was dat een donatiebedrag van € 1.433.813, verdeeld over 67 projecten.

In 2010 was het aantal natuurprojecten, evenals in 2009, een stuk groter dan het aantal milieuprojecten: (42 tegen 16). Wat donatiebedrag betreft lagen beide onderdelen niet ver uit elkaar.

Het grotere aantal natuurprojecten is te verklaren uit het feit dat burgerinitiatieven zich meer op natuur zullen richten dan op milieu. De milieu- en duurzaamheidprojecten worden toch vanwege hun ingewikkelder aard eerder opgezet door professionele instellingen, terwijl iedere buurtorganisatie, school of welzijnsorganisatie makkelijk een natuurproject kan realiseren.

Het budget voor 2011 voor Natuur en Milieu is vastgesteld op € 950.000, hetzelfde bedrag als in 2010. Dit budget is opgebouwd uit drie componenten: € 400.000 voor Natuur, € 400.000 voor Milieu en € 150.000 voor Duurzaamheid Beneficiënten Fonds 1818.

Bovendien is een bedrag van € 500.000 opgenomen voor het programma Groene Schoolpleinen.

Begroting Natuur en Milieu 2010-2011

Hieronder een terugblik op 2010 en de speerpunten van 2011 per onderdeel.

Natuur
2010: € 400.000,-
2011: € 400.000,-
Lees meer >

Milieu
2010: € 400.000,-
2011: € 400.000,-
Lees meer >

Duurzaamheid Aanvragers Fonds 1818
2010: € 150.000,-
2011: € 150.000,-
Lees meer >

Groene Schoolpleinen
2010: € 500.000,-
2011: € 500.000,-
Lees meer >

 

 

 

 

U bent hier