Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Fonds 1818<24

In totaal zijn in 2010 82 aanvragen bij Fonds 1818<24 binnengekomen, 21 meer dan in 2009. Van de 82 aanvragen zijn er 25 afgewezen. Zeven aanvragen zijn teruggetrokken, meestal wegens het niet doorgaan van de activiteit (de aanvragers hadden plotseling andere verplichtingen zoals bijvoorbeeld extra druk op school). In totaal is een bedrag gedoneerd van € 81.902,-

Inmiddels biedt Fonds 1818, na een pilot jaar in 2007, drie volle jaren de mogelijkheid aan jongeren om via Fonds 1818<24 op een laagdrempelige manier een donatie te krijgen voor hun initiatief.

2007 – 14 aanvragen - € 22.843,- gedoneerd

2008 – 52 aanvragen - € 84.811,- gedoneerd

2009 – 61 aanvragen - € 40.365,- gedoneerd

2010 – 82 aanvragen - € 81.902,- gedoneerd

Fonds 1818 was voornemens om in 2010 op twee punten extra in te zetten:

• Er zal in 2010 extra worden ingezet op de samenwerking met andere jongerenfondsen en gemeenten om op deze manier de naamsbekendheid van jongerenfondsen te vergroten en meer aanvragen te generen. Concreet houdt dit in dat er in 2010 een gedeelde portal zal worden gerealiseerd alsmede een inspiratiebazaar voor aanvragers en intermediairs.

• Er zal in 2010 extra worden ingezet op de ondersteuning en het verhogen van de kwaliteit en onafhankelijkheid van aanvragers. Concreet betekent dit dat er een pilot zal worden gestart om een x aantal initiatieven te voorzien van begeleiding tijdens de voorbereiding en uitvoering van het project.

De samenwerking met andere jongerenfondsen heeft geleid tot een succesvolle eerste Inspiratiebazaar. Zo’n 120 jongeren en begeleiders bezochten op 23 november de Inspiratiebazaar in het stadhuis in Den Haag. Tijdens deze avond een 7-tal workshops, speeddaten en een goed bezochte pitch voor jonge initiatiefnemers. Alle deelnemende fondsen hebben de wens uitgesproken om in 2011 een soortgelijke activiteit te organiseren, maar dan in een andere gemeente in ons werkgebied.

Voor het opzetten van een gedeelde portal kon niet genoeg steun worden gevonden. Slechts drie collega fondsen stonden hier positief tegenover, terwijl we aan het plan de eis hadden gesteld dat vijf fondsen hun medewerking zouden moeten toezeggen. Aan het opzetten van een pilot voor begeleiding van jongereninitiatieven zijn we nog niet toegekomen.

We kunnen inmiddels concluderen dat Fonds 1818<24 haar naam redelijk heeft gevestigd in jongerenland. Veel jongeren met positieve initiatieven weten ons inmiddels te vinden. Toch blijft het voor veel jongeren nog een behoorlijke stap om daadwerkelijk een aanvraag in te dienen. Het blijft dus van belang om actief de naamsbekendheid van het fonds en de procedure te promoten, waarbij laagdrempeligheid centraal staat. Voor 2011 liggen de volgende plannen:

• Er zal in 2011 extra worden ingezet op de ondersteuning en het verhogen van de kwaliteit en onafhankelijkheid van aanvragers.

• In 2011 zal worden toegewerkt naar een constructie waarbij een gedeelte van de taken rondom Fonds1818<24 komt te liggen bij het Jongeren Informatie Punt (JIP). Het JIP voert soortgelijke projecten uit voor de gemeente Den Haag en de Gemeente Zoetermeer en kan verbindingen leggen met aanvragers die bij deze fondsen terechtkomen. Daarnaast heeft het JIP veel direct contact met jongeren en kan het een gedeelte van de promotie voor Fonds 1818<24 uitvoeren.

Voor 2011 bedraagt het beschikbare budget voor Fonds 1818<24 € 100.000,- Gezien de donaties in 2009 en 2010 en de geplande acties in 2011, lijkt dit een realistisch bedrag.

 

U bent hier